Oferim copiilor și tinerilor șansa unui
VIITOR cu IMPACT în LUDEȘTI

Lucrăm împreună pentru o Europă Incluzivă!
Proiectul „IMPACT Ludești” oferă servicii complexe de educație remedială și nonformală pentru 200 de elevi aflați în risc de abandon școlar sau care înregistrează performanțe școlare slabe.

Știri

Despre proiect

Asociația FDP – Protagoniști în educație derulează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea incluziunii sociale a romilor din comuna Ludești, Dâmbovița prin servicii integrate de educație, sănătate, ocupare, abilitare, dar și sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire. O atenție deosebită este acordată copiilor și tinerilor romi, în special fetelor rome, iar proiectul vizează crearea unui parteneriat local solid între profesori, părinți, elevi, instituții publice și comunitate.

200 de copii din învățământul primar și gimnazial vor participa la activități de educație remedială și nonformală, iar 120 de tineri vor beneficia de servicii de consiliere profesională și vor participa la cursuri de calificare în meserii relevante solicitate de angajatorii din zonă.

De asemenea, proiectul prevede și servicii de educație pentru sănătate pentru un număr de 350 de copii și tineri, dar și programe de abilitare și creștere a capacității a 25 de tineri și tinere rome și a 15 experți romi din comunitate.

Activități și finanțatori

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de € 440.661 oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului IMPACT Ludești este de a îmbunătăți incluziunea socială a romilor din comuna Ludești, Dâmbovița prin servicii integrate de educație, sănătate, ocupare, abilitare, dar și sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro

 • Prin modul de desfășurare, activitățile contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și talentelor elevilor
 • Elevii participă la activități într-o atmosferă primitoare și încurajatoare, fiind astfel atrași în procesul de învățare
 • Creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților, având un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup
 • Valorifică și dezvoltă interesele și calitățile elevilor
 • Școala primară Potocelu
 • Școala gimnazială Telești – Ludești
 • Școala primară Scheiu de Sus
 • Folosim materiale educaționale și echipamente achiziționate prin intermediul proiectului IMPACT Ludești
 • Desfășurăm activități atractive
 • Utilizăm tehnologia digitală în procesul de învățare
 • Acordăm atenție fiecărui elev și adaptăm procesul de învățare pentru nivelul fiecăruia
 • Primesc sprijin din partea profesorilor pentru efectuarea asistată a temelor de la școală
 • Participă la activități de învățare prin joc și explorare
 • Participă în una din cele 10 excursii de 1 zi (câte 20 de copii/excursie)
 • Le vom acorda suplimente pentru sănătate și nutritive
 • Le vom oferi sprijin material constând în rechizite și îmbrăcăminte
 • Amenajarea unui spațiu de joacă în curtea școlii din Telești
 • Activități sportive bazate pe experiența „școlii sociale sportive”, program derulat de Asociația FDP – Protagoniști în educație în parteneriat cu Fundația Real Madrid
 • Valori promovate prin intermediul activităților sportive: respect, educație, sănatate, egalitate, stimă de sine și autonomie
 • Creșterea atractivității pentru educație și școală a elevilor implicați în proiect
 • Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor participanți la activități remediale
 • Încurajarea profesorilor de a exersa caracterul activ-participativ și creativ al învățării
 • Dezvoltarea de comportamente asociate valorilor sportive precum: respect, educație, sănătate, egalitate, stimă de sine și autonomie