Comunicat de Presă – Închiderea Proiectului

Asociația FDP – Protagoniști în educație a derulat în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2023 proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020, prin “Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

Proiectul este implementat de Asociația FDP – Protagoniști în educație în parteneriat cu Primăria Ludești, jud. Dâmbovița și în colaborare cu Școala Primara Potocelu, Școala Gimnazială Telești – Ludești și Școala Primară Scheiu de Sus.

Proiectul “IMPACT Ludesti” a avut ca scop promovarea incluziunii sociale și a combaterii sărăciei în comuna Ludești, prin implementarea unor măsuri integrate de educație, sănătate, formare profesională, consiliere și sprijin pentru ocuparea forței de muncă. O atenție deosebită a fost acordată copiilor și tinerilor romi, în special fetelor rome. Proiectul a urmarit crearea unui parteneriat local solid între profesori, părinți, elevi, instituții publice și comunitate.

Impactul proiectului:

  • Informarea și sensibilizarea a peste 36.500 de persoanedin comuna Ludești.
  • Sprijin educațional pentru 243 de copiiprin educație nonformală, învățare prin joc și mișcare, și pregătire pentru examenul de evaluare națională.
  • Informare și consiliere pentru 382 de persoane, inclusiv 250 de romi, pentru depășirea situațiilor dificile și integrarea socială.
  • Calificarea profesională a 135 de persoanein meserii precum Ajutor de bucătar și Frizer, Coafor, Manichiurist, pedichiurist.
  • Dezvoltarea profesională a 15 cadre didacticeîn competențe digitale.
  • Implicarea a 25 de tineri de etnie romăîn sesiuni de abilitare și activare civică.
  • Sprijin pentru 15 experți localiîn tehnici de advocacy, anti-discriminare și piața muncii.

Eveniment de succes: Târgul meșteșugarilor unde 12 copii din București s-au alăturat copiilor din Ludești pentru a promova tradițiile locale, un stil de viață sănătos și spiritul de echipă.

Proiectul IMPACT Ludești a avut un impact semnificativ în comuna Ludești, contribuind la creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța educației, combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale.

Despre Fondul Român de Dezvoltare Socială 

Fondul Român de Dezvoltare Socială  este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate comunităților sărace și izolate, majoritatea din mediul rural, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local.

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS: incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi), dezvoltare socio-economică, egalitate de șanse, combaterea sărăciei, dezvoltare comunitară, educație.

În perioada 2013-2017, FRDS a administrat Programul RO10 Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014.

Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe detalii despre activitatea FRDS, a Granturilor SEE și Norvegiene și a Punctului Național de Contact, vă invităm să accesați adresele: (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).

Despre Asociația FDP- Protagoniști în educație

Asociația FDP-Protagoniști în educație a fost înființată acum 28 de ani, având ca misiune promovarea demnității umane a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai propriei vieți. În viziunea FDP, fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.

FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: prevenirea abandonului școlar pentru copiii din medii vulnerabile, reducerea riscului de excluziune socială pentru copiii/tinerii/familiile provenite din medii dezavantajate și menținerea activității de cooperare internațională și transfer de know-how (www.fdpsr.ro).