Școala Părinților

În ultimii doi ani, de când școala s-a mutat cu preponderență online, responsabilitatea părinților asupra educației copiilor a crescut semnificativ. Din păcate, mulți au fost depășiți de situație. Părinții copiilor ce nu au acces la tablete, calculatoare sau o conexiune stabilă la internet au devenit dascăli, indiferent de nivelul lor de educație.

Proiectul „IMPACT Ludești” are o abordare holistă în legatură cu beneficiarii săi și problemelor lor la școală. De aceea, părinții din Ludești, înțelegând impactul pe care dezvoltarea lor îl poate avea asupra copiilor, participă la Școala Părinților. Prin dezvoltarea cunoștințelor, dar și a abilităților și a stimei de sine a părinților, progresul copiilor este acompaniat și susținut de progresul întregii familii.

Activitățile educaţionale fac parte din proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE, prin Programul de Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, în calitate de Operator de Program (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).