Pregătirea părinților pentru activitățile de formare, educare, integrare și socializare

Educația remedială reprezintă o nevoie acută a școlii care implică măsuri de sprijin și necesitatea unor intervenții strategice, pe termen lung, care să asigure calitatea și egalitatea de șanse în educația românească. Totodată, activitățile adresate părinților (Școala părinților) oferă acestora tot necesarul de cunoștințe pentru a-și educa armonios și sănătos copiii.

Preocuparea pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor a fost obiectivul întâlnirilor organizate în datele de 14 și 23 martie cu părinții copiilor din clasele primare de la Potocelu, jud.Dâmbovița în cadrul cărora părinții au fost informați cu privire la derularea acestor programe cu rol de formare, educare, integrare și socializare.

Activitățile de informare fac parte din proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE, prin “Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).