Lansare proiect „IMPACT Ludești”, județul Dâmbovița

Asociația FDP – Protagoniști în educație derulează în perioada ianuarie 2022 – decembrie 2024 proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE, prin “Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, implementat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator de Program.

Proiectul este implementat de Asociația FDP – Protagoniști în educație în parteneriat cu Primăria Ludești, jud. Dâmbovița și în colaborare cu trei școli din comună.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea incluziunii sociale a romilor din comuna Ludești, Dâmbovița prin servicii integrate de educație, sănătate, ocupare, abilitare și sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire. O atenție deosebită este acordată copiilor și tinerilor romi, în special fetelor rome, iar proiectul vizează crearea unui parteneriat local solid între profesori, părinți, elevi, instituții publice și comunitate.

Activitățile din cadrul proiectului sunt construite pe experiența anterioară a celor doi parteneri în ceea ce privește intervențiile în comunitățile de romi, dar și pe prezența activă în comunitate.

Astfel, de intervențiile propuse prin proiect vor beneficia un număr de 200 de copii din invățământul primar și gimnazial, care vor participa la activități de educație remedială și nonformală, precum și un număr de 120 de tineri care vor beneficia de servicii de consiliere profesională și vor participa la cursuri de calificare în meserii relevante solicitate de angajatorii din zonă. De asemenea, proiectul prevede și servicii de educație pentru sănătate pentru un număr de 350 de copii și tineri, dar și programe de abilitare și creștere a capacității a 25 de tineri și tinere rome și a 15 experți romi din comunitate.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 433 388 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a crește accesul romilor din comuna Ludesti, jud.Dambovița la servicii de educatie și formare profesională, sociale și de sănătate.

Despre Fondul Român de Dezvoltare Socială 

Fondul Român de Dezvoltare Socială  este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a contribuit la administrarea de scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate comunităților sărace și izolate, majoritatea din mediul rural, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local.

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS: incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi), dezvoltare socio-economică, egalitate de șanse, combaterea sărăciei, dezvoltare comunitară, educație.

În perioada 2013-2017, FRDS a administrat Programul RO10 Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale, finanțat prin Granturile SEE 2009-2014.

Începând cu 2018, FRDS este Operator de Program pentru Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe detalii despre activitatea FRDS, a Granturilor SEE și Norvegiene și a Punctului Național de Contact, vă invităm să accesați adresele: (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).

Despre Asociația FDP-Protagoniști în educație

La cei peste 20 ani de la înființare, misiunea Asociației FDP-Protagoniști în educație este aceea de a promova demnitatea umană a celor mai dezavantajate persoane din comunitățile noastre, pornind de la experiența fiecăruia dintre ei și implicându-i ca adevărați protagoniști ai vieții lor. În viziunea FDP, fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată. FDP intervine în mod integrat la nivelul comunităților cu trei mari obiective: prevenirea abandonului școlar pentru copii proveniți din familii defavorizate, reducerea riscului de excluziune pentru familii provenite din medii dezavantajate, facilitarea accesului la servicii medicale și de sănătate a beneficiarilor.