Interviu Cristiana Bucur, Asociația “FDP – Protagoniști în educație”

În cadrul rubricii INTERVIUL LUNII ne-am propus să stăm de vorbă cu oameni implicați în proiectele pe care le finanțăm și care au lucruri interesante de povestit despre ce și-au propus să realizeze cu sprijinul Granturi SEE & Norvegiene. Interlocutorul nostru din luna august este doamna Cristiana Bucur, coordonator al proiectului “Impact Ludești”, derulat de FDP – Protagoniști în educație, căruia îi mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde la întrebări și îi urăm succes în implementarea proiectului.

FRDS: Pentru cei ce nu vă cunosc, vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte despre organizația dvs. și despre modul în care s-a născut proiectul „Impact Ludești”, finanțat prin Programul Dezvoltare locală?

Cristiana Bucur: Asociația ”FDP – Protagoniști în educație” urmărește prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor care provin din medii defavorizate. Încercăm să răspundem dorințelor și nevoilor copiilor aflați în risc de abandon școlar prin activități remediale și non-formale și părinților acestora, prin consiliere și informare. În plus, FDP se adresează, prin activitățile sale, și copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Proiectul „Impact Ludești” s-a născut în urma unei analize la nivelul localității Ludești, județul Dâmbovița. Întrucât în comunitatea romilor din localitate au fost identificate o serie de nevoi, alături de partenerul nostru, autoritatea locală din Ludești, ne-am dorit să fim cei care încearcă să îmbunătățească situația acestei comunități. Și avem toate șansele, dacă ne gândim că din echipa de proiect fac parte persoane care cunosc comunitatea, nevoile și disponibilitatea acesteia. Suntem siguri că intervenția noastră, care reprezintă o premieră în localitate, până acum aici nefiind derulate proiecte cu finanțare nerambursabilă, va constitui un exemplu de bună practică, va inspira și încuraja comunitatea și autoritatea locală să dezvolte noi proiecte.

 

FRDS: În ce mod contribuie proiectul dvs. la procesul de incluziune a romilor din județul Dâmbovița?

Cristiana Bucur: Pentru îmbunătățirea incluziunii sociale a romilor din comuna Ludești, folosim servicii integrate prin care urmărim să îmbunătățim educația, sănătatea, gradul de ocupare pe piața muncii și abilitarea romilor. Sprijinim, de asemenea, îmbunătățirea condițiilor de locuit ale comunității de romi. Parteneriatul încheiat în cadrul proiectului între profesori, părinți, elevi, instituții publice și comunitate ne ajută să ne îndreptăm atenția către copiii și tinerii romi. Instruirea cadrelor didactice în cadrul proiectului, familiarizarea acestora cu instrumente și metode de lucru cu elevii în risc de abandon școlar vor contribui la schimbări de atitudine atât în rândul elevilor cât și al părinților.

 

FRDS: Care sunt categoriile de persoane din comunitatea romă cărora se adresează proiectul prin intermediul activităților derulate? Ce fel de provocări aduce intervenția și cum răspunde abordarea dvs. acestora?

Cristiana Bucur: Fiecare activitate din proiect aduce diferite provocări echipei de implementare. Toate categoriile de beneficiari din cadrul proiectului, respectiv copii, tineri, adulți, experți romi, vin spre noi cu problemele lor și cu o mare deschidere pentru a participa, comunica și cu speranța că acest proiect va aduce un plus modului lor de viață, educației copiilor lor precum și integrării lor în societate și pe piața muncii.

Abordarea noastră este de a le insufla încredere că lucrurile se pot schimba în bine și de multe ori suntem nevoiți să ne reinventăm. De exemplu, pentru activitatea de educație remedială și nonformală, am avut o abordare diferită de orele de curs, reușind astfel să captăm interesul copiilor pentru școală. Mai mult decât atât, abordarea aceasta le-a dat curaj de a se implica în activități alături de profesori.

 

FRDS: Cum se derulează serviciile educaționale adresate copiilor din Ludești? Cum sunt copiii sprijiniți efectiv?

Cristiana Bucur: Activitatea de educație remedială și nonformală se adresează unui număr de 200 copii și se desfășoară în spațiul a trei școli colaboratoare. Copiii sunt sprijiniți în efectuarea asistată a temelor și în învățarea prin joc și explorare, ca metodă pedagogică, având la dispoziție materiale educaționale, planșe, jocuri educative, calculator, table interactive, achiziționate prin proiect. Copiii primesc zilnic hrană caldă la orele din proiect, precum și rechizite, ghiozdane și îmbrăcăminte la începutul școlii. Au fost recuperați copiii aflați în risc de corigență și cei care absentau de la ore. Faptul ca au zilnic o masă caldă asigurată a contat foarte mult.

Activitatea de educație remedială și nonformală continuă, în cadrul proiectului, până în decembrie 2023.

 

FRDS: Cum decurge relația cu părinții acestor copii? Ce ați făcut concret prin proiect pentru a consolida această relație și cu ce rezultate?

Cristiana Bucur: Prin activitatea ”Școala părinților”, care se derulează la nivelul proiectului, avem în vedere menținerea legăturii permanente elev–părinte–profesor­­­–echipa de implementare proiect, precum și oferirea de servicii părinților privitoare la sănătate, educație și formare și dezvoltarea abilităților parentale.

Întâlnirile au avut loc o dată pe lună cu grupe de 12 părinți și s-au desfășurat sub forma de dialog părinte – specialist pentru înțelegerea nevoilor copiilor și pentru necesitatea implicării părinților în identificarea și asigurarea nevoilor acestora. Primele întâlniri au fost cu părinții ai căror copii aveau probleme la școală din cauza absențelor, notelor mici și a comportamentului necorespunzător.

În ultimii doi ani, de când școala s-a mutat cu preponderență online, responsabilitatea părinților asupra educației copiilor a crescut semnificativ. Din păcate, mulți au fost depășiți de situație. Părinții copiilor ce nu au acces la tablete, calculatoare sau o conexiune stabilă la internet au devenit dascăli, indiferent de nivelul lor de educație. Prin dezvoltarea cunoștințelor, dar și a abilităților și a stimei de sine a părinților, progresul copiilor este acompaniat și susținut de progresul întregii familii.

Deși activitatea a început la data de 01.05.2022, am analizat împreună cu școlile implicate rezultatele elevilor clasei a-VIII-a la examenul de capacitate care au fost mulțumitoare.

 

FRDS: În ce mod sunt sprijiniți tinerii romi din comunitate prin intermediul proiectului?

Cristiana Bucur: Activitatea ”Servicii de ocupare”, care se adresează unui număr de 120 de tineri romi, a început în luna iulie 2022 și este în etapa de a evalua interesele profesionale pentru tineri prin aplicarea testului Holland. Tinerii beneficiază de consiliere, informații privind situația socio – economică la nivel local și regional, piața muncii și evoluția acesteia. Acești tineri vor fi incluși în cursuri de formare profesională având șansa să aibă un certificat de calificare la finalul cursului.

În data 25 iulie, am organizat la Ludești un Târg de meserii unde meseriași tradiționali locali și-au prezentat produsele și 25 tineri au fost introduși în arta meșteșugurilor populare românești pe cale de dispariție (împletirea coșurilor, realizarea lingurilor de lemn, a furcilor, tuciurilor și a cărămizilor pentru construcția caselor).

 

FRDS: Care ar fi principalele reușite ale proiectului, de până acum? Ne puteți descrie, pe scurt, un caz abordat prin proiect și care v-a rămas în minte?

Cristiana Bucur: Ne bucură să vedem entuziasmul copiilor pentru activitățile în care sunt implicați, performanțele la materiile unde au făcut pregătire suplimentară, note mai mari la examenul de evaluare națională, gradul ridicat de implicare al părinților la grupurile de lucru din „Școala părinților” și recunoștința persoanelor în situație de dificultate pentru sprijinul în rezolvarea problemele legate de beneficiile sociale, respectiv în completarea documentației pentru depunerea dosarului de pensie, șomaj sau alocații sociale.

Suntem interesați să ne atingem cu succes obiectivele propuse, ceea ce înseamnă prevenirea abandonului și eșecului școlar prin furnizarea de pregătire suplimentară pentru cel puțin 200 de copii din Ludești, integrarea pe piața muncii a cel puțin 120 de tineri și creșterea capacității comunității de romi din Ludești de a se organiza și acționa în interesul comunității prin formarea a 15 experți romi. La fel de important este să reușim să creștem gradul de satisfacție al beneficiarilor, și practic, al comunității din Ludești, cu privire la incluziunea școlară și socială.