Interactiunea profesor-elev in Ludești

Atunci când știu răspunsul la întrebările profesorilor, copiii simt o varietate de emoții: încredere în sine și în propriile cunoștințe, satisfacție și bucurie pentru că au răspuns corect, respect din partea profesorilor și a colegilor. Și, mai ales, încurajare pentru a învăța mai mult!

Activitățile educaţionale fac parte din proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE, prin Programul de Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor , implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, în calitate de Operator de Program (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro)..