Întâlniri cu părinții

Reprezentanții celor 3 școli colaboratoare din localitatea Ludești, judetul Dâmbovița împreună cu echipa de implementare a proiectului “IMPACT Ludești” au derulat o nouă sesiune de informare cu privire la activitățile și beneficiile proiectului.

De data aceasta, beneficiarii discuțiilor referitoare la activitățile educaționale, consiliere și sprijin pentru schimbarea în bine a condițiilor de locuit au fost părinții elevilor din clasele pregătitoare, clasele I și a II-a (au fost completate formulare de înscriere pentru 68 de părinți și 77 elevi).

Activitățile de informare fac parte din proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE, prin “Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, în calitate de Operator de Program (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).