Împreună pentru o Europă Incluzivă (video)

Cu emoție si bucurie, vă invităm să urmăriți cum progresul copiilor este susținut de profesori, familie și comunitate!

Activitățile educaţionale fac parte din proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE, prin Programul de Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, în calitate de Operator de Program (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).