Educație non-formală achizitie cursuri de dans

Dansul, un tip modern de educație non-formală elimină stresul notelor din
catalog, al materiilor care îi solicit
ă suplimentar pe elevi și al temelor obligatorii. În Ludești, jud.Dâmbovița, această activitate înseamnă plăcerea de a te cunoaște si a te dezvolta, fară să excludă modul tradițional de educație, ci să completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care au acum acces copiii din
comunitate.

Activitățile educaţionale fac parte din proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE, prin Programul de Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei și creșterea incluziunii romilo
r , implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala –
FRD
S, în calitate de
Operator de Program
(www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).