Cadrul ambiental personalizat cu lucrările elevilor

Cadrul ambiental personalizat cu lucrările elevilor, diversitatea și accesibilitatea materialelor didactice, abordarea copiilor cu metode prietenoase îi aduc mai aproape de ziua de 1 Decembrie cu multă bucurie și speranță!

Activitățile educaţionale fac parte din proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE, prin Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor , implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, în calitate de Operator de Program (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).