Activități de educație remedială si nonformală

Continuăm să încurajăm copiii și părinții din comunitatea Ludești, jud. Dâmbovița prin activități de educație remedială si nonformală, dar și prin menținerea legăturii permanente elev–părinte–profesor.

Totodată, vă invităm să ne urmariți pe noua pagină web dedicată proiectului care va aduce în prim plan scopul proiectului, noutățile și progresul acestuia.

https://impact-ludesti.fdpsr.ro/

Activitățile educaţionale fac parte din proiectul „IMPACT Ludești”, finanțat prin Granturile SEE, prin Programul de Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS, în calitate de Operator de Program (www.frds.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro).